Ξεκίνησε η επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών. Τα μέλη της Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ. θα πρέπει να συνδεθούν στη συγκεκριμένη φόρμα και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούν.

Τα στοιχεία παραμένουν απόρρητα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της. Ένωσης.

Συνήθεις Ερωτήσεις

Η Ένωση έχει ανάγκη και τη δική σου επιστημονική γνώση και συνεισφορά για τους σκοπούς της.

Η οικονομική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε χρονιά, ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες της Ένωσης.

Ναι, έχουν.

Φυσικά. Το γεγονός ότι κάποιοι Πληροφορικοί δεν ασκούν την ειδικότητά τους αλλά κάποια άλλη, δεν τους στερεί τη δυνατότητα να συνεισφέρουν προς τους σκοπούς της Ένωσης και να συμμετάσχουν στις δράσεις της.

Με μια απλή αίτηση στην οποία να αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, το φορέα στον οποίο εργάζεται, τον κλάδο και την κατηγορία που ανήκει, μπορεί κάποιος να γίνει μέλος, ενώ με την καταβολή της συνδρομής αποκτά δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής. Ταυτόχρονα με την εγγραφή εντάσσεται στη λίστα επικοινωνίας των μελών για άμεση ενημέρωση.

Μέλη της Ένωσης είναι Πληροφορικοί που εργάζονται στην Υγεία, σε Νοσοκομεία, σε Υγειονομικές Περιφέρειες, στο Υπουργείο Υγείας

Load More