Έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη εργαζόμενοι που είναι Πληροφορικοί αλλά ασκούν αλλότρια καθήκοντα;

Φυσικά. Το γεγονός ότι κάποιοι Πληροφορικοί δεν ασκούν την ειδικότητά τους αλλά κάποια άλλη, δεν τους στερεί τη δυνατότητα να συνεισφέρουν προς τους σκοπούς της Ένωσης και να συμμετάσχουν στις δράσεις της.

Comment on this FAQ