Είμαι Πληροφορικός και εργάζομαι σε μονάδα Υγείας. Πως μπορώ να γίνω μέλος;

Με μια απλή αίτηση στην οποία να αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, το φορέα στον οποίο εργάζεται, τον κλάδο και την κατηγορία που ανήκει, μπορεί κάποιος να γίνει μέλος, ενώ με την καταβολή της συνδρομής αποκτά δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής. Ταυτόχρονα με την εγγραφή εντάσσεται στη λίστα επικοινωνίας των μελών για άμεση ενημέρωση.

Comment on this FAQ