ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ποιοι είμαστε Επιστήμονες Πληροφορικοί των Μονάδων Υγείας καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδος. Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση…

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η σελίδα θα ενημερωθεί στη συνέχεια με υλικό Επιστήμονες Πληροφορικοί των Μονάδων Υγείας καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών…

Μέλη

Ξεκίνησε η επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών. Τα μέλη της Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ. θα πρέπει να συνδεθούν στη συγκεκριμένη φόρμα και να…