Η σελίδα θα ενημερωθεί στη συνέχεια με υλικό

Επιστήμονες Πληροφορικοί των Μονάδων Υγείας καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδος.