Στις 11 Νοεμβρίου 202 πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ. το οποίο αποτελείται από:

  • Πρόεδρος: Τσουρδίνης Κωνσταντίντος, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  • Αντιπρόεδρος: Αγγελίδης Βασίλειος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
  • Γραμματέας: Ρούσσος Δημήτριος, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
  • Ταμίας: Καβαλάρη Ανθή, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
  • Μέλος: Αντωνιάδου Αναστασία, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος