Το καταστατικό της Ένωσης

Το καταστατικό αποτελείται από 17 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και υποβλήθηκε για έγκριση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών


Καταστικό-2